Onsdag d. 7. december 2016

Unge hjemløse får mentorer

411c68b5-3424-4116-9395-1bc3d101ff0fjpg

Overgangen fra gadeliv til en tilværelse i egen bolig kan være svær. I projektet ”Bindeleddet” er studerende mentorer for unge hjemløse, der er på vej til at flytte for sig selv.

Kirstine Lefevre Sckerl

Aarhus N.: 

Der er dampende varm lassange på bordet i ungdomsherberget på Malmøgade 7-9, et forsorgstilbud for unge i det nordlige Aarhus.
Rundt om bordet bliver den kommende uges madplan diskuteret.
De unge skal selv byde ind med retter og i fællesskab stå for at for at få lavet aftensmad
Foruden stedets ansatte er de to frivillige mentorer Jesper Hedegaard Pedersen og André Hallager Nielsen også mødt op.
De kommer fra pædagogseminariet på VIA og Den Sociale Højskole og er tilknyttet det nyopstartede projekt ”Bindeleddet”, der som ordet henviser til, skal være med til at støtte den unge, når det er tid til at forlade det midlertidige opholdssted for at stå på egne ben.
Det kan både være som en støtte til at flytte i egen bolig eller hjælp til at fastholde en uddannelse.
"Bindeleddet" er støttet Velux Fonden og skal køre som pilotprojet frem til sommeren 2020 i Aarhus og København.
Projektet er opstået som en konsekvens af den hurtigt voksende ungdomshjemløshed. I følge SFI (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, red.) er antallet af unge hjemløse i alderen 18-25 år næsten fordoblet fra 2009 til 2013 og tallet stiger fortsat.
Fra hygge til hjælp
Mentorerne er i huset mandag og onsdag i to timer fra kl. 19 til 21.
Det er tanken, at de den første tid i huset primært skal hyggesnakke og spille spil med beboerne, så der kan blive skabt nogle gode relationer, som så kan fortsætte, når de unge forlader herberget.
- Jeg så et opslag om "Bindeleddet" via studienet. Det er en god måde at få noget praksis koblet på teorien, så man får et kendskab til forskellige målgrupper, som vi kommer til at møde i praksis, når vi er færdige med uddannelsen, siger André Hallager Nielsen, der læser til socialrådgiver.
- Jeg har en interesse for mennesker, derfor ville jeg gerne prøve at være mentor. I forbindelse med en anden uddannelse havde jeg en praktkperiode på et herberg i København. Jeg synes, at det er virkelig spændende og tror, at jeg har noget at byde ind med, siger Jesper Hedegaard Pedersen, der begyndte på pædagoguddannelsen i september.
- Det er jo en højaktuel målgruppe i og med, der er en stigning af unge hjemløse, så på den måde har det stor relevans, mener André Hallager Nielsen.

Ung til ung
Det er anden gang, at de to mentorer er på besøg i Malmøgade og de glæder sig til, at lære de unge beboere bedre at kende.
- Det bliver fedt, når vi på et tidspunkt bliver mentorer en til en. Det tror jeg virkelig kan give noget til begge parter, siger Jesper Hedegaard Pedersen.
Styr på fremtiden
Maden bliver ryddet væk, og to af stedets unge er med på et slag matador.
Snart er spillet i gang og ind imellem terningslag og køb af skøder, får Jesper og André fortalt, hvorfor de er i huset, og hvad de unge kan bruge dem til.
- I min situation ville det være godt med en mentor, som kunne hjælpe med at få styr på min fremtidsplan og måske give mig en peptalk en gang imellem, siger Mads på 21 år.
Han har boet i Malmøgade i fem måneder og venter lige nu på en akutbolig.
- Jeg tror, at det er rigtig godt at have en mentor, som kender til det at gå på en uddannelse. Én som vil kunne støtte mig nu, hvor jeg ikke har den støtte hjemmefra, siger Mads, der drømmer om at komme ind pædagogudannelsen.
Nu skal jeg i gang
Derfor falder han og mentoren Jesper hurtigt i snak om, hvordan det er at gå på pædagoguddannelsen.
- Jeg håber på at komme til at til at arbejde med handicappede eller på en specialskole. Jeg tror, at det kunne give et godt indhold i mit liv. Du og André vil kunnne hjælpe mig, for I har den information, som jeg skal bruge, siger Mads, mens Jesper Hedegaard Pedersen lytter interesseret.
- Jeg har været i gang med et par uddannelser men er droppet ud igen efter kort tid. Det gider jeg ikke igen. Nu skal jeg i gang og have en uddannelse ud over min HTX, siger Mads, der igen retter sit fokus på spillepladen.
Mads er et opdigtet navn, da han ønsker at være anonym. Redaktionen kender hans rigtige navn.

 

Bindeleddet - Theklavej 42, 2400 København NV - tlf:  42 40 81 88 -  mail: rune@morgencafeen.dk 

© Bindeleddet 2016