c4f6bf4b-eee0-49e9-916c-b498810cbd53jpg

Fonden støtter videnskabelige, kulturelle, sociale og miljømæssige formål for at fremme et videnbaseret, oplyst, rummeligt, inkluderende og bæredygtigt samfund. VELUX FONDEN støtter Bindeleddet i fire år (2016 - 2020) med kr. 3,6 mio. og yder desuden støtte med netværk og sparring.krimilogo_1jpg

 

DKR er en medlemsorganisation med et værdifuldt netværk af centrale aktører. Medlemmerne mødes i rådet og udveksler erfaringer og aftaler indsatser, som kan angribe kriminalitetsproblemet fra mange vinkler. DKR yder støtte til Bindeleddets "lommepenge" som giver mentor og mentee muligheden for at gå på café, i biografen eller til idræt.


ebde10d2-fda6-48d1-aae7-4290ad684fdbjpg

Hjem til alle alliancen samler alle interesserede parter i feltet ungdomshjemløshed. Herunder kommuner, fonde, hjemløseorganisationer og projekter. HTA støtter Bindeleddet med netværksskabende aktiviteter.