Malmøgade (Aarhus)

Bindeleddet samarbejder med Ungdomsherberget Malmøgade for at støtte de unge, når de flytter i egen bolig. Der er løbende tilknyttet mentorer, som laver aktiviteter på Malmøgade. Endvidere er der fællesaktiviteter (fx. klatring, biograf, paintball m.m.) med unge og mentorer 8-10 gange årligt. Målet er, at der bygges relationer mellem de unge og mentorerne. Når relationen er skabt matches mentor og den unge og hjælper med at klare sig i "normale" sociale sammenhænge og skabe positive netværk, som den unge kan støtte sig op ad fremover. 


 

Skjoldbo (Esbjerg)

Bindeleddet samarbejder med Ungdomsherberget Skjoldbo for at støtte de unge, når de flytter i egen bolig. Der er løbende tilknyttet mentorer, som laver aktiviteter på Malmøgade. Endvidere er der fællesaktiviteter (fx. klatring, biograf, paintball m.m.) med unge og mentorer 8-10 gange årligt. Målet er, at der bygges relationer mellem de unge og mentorerne. Når relationen er skabt matches mentor og den unge og hjælper med at klare sig i "normale" sociale sammenhænge og skabe positive netværk, som den unge kan støtte sig op ad fremover.


Hellebro (Kbh)

Bindeleddet samarbejder med Hellebro, et værested for unge hjemløse, som slår sine folder i indre København. Hellebro er et privat initiativ med stor succes, idet de har lykkedes med at få fat i-, og fastholde målgruppen. Det har de gjort gennem masser af kram og kærlighed, lækker mad, fede lokaler og nærværende personale og frivillige. Bindeleddets mentorer skal være på Hellebro et par aftener om ugen og hygge med de unge, der kommer på stedet. Som relationerne udvikler sig, bliver de matchet én til én, hvorefter den enkelte mentor skal støtte og udvide den unges netværk og sociale aktiviteter. 


Morgencafé for Hjemløse (Kbh)

I København arbejder Bindeleddet både ud af Morgencafé for hjemløse og igennem herberger og væresteder. Morgencafé for hjemløse tager vi en snak med alle i vores målgruppe, som kommer i huset. Vi tilbyder vores hjælp, og vi hjælper med alt fra mad og tøj til bolig, uddannelse, lægehjælp og mentorer.