Bindeleddet støtter unge hjemløse i den svære overgang fra gade til hjem.

Bindeleddet benytter frivillige mentorer, som typisk er under uddannelse på relevante uddannelser, som fx socialrådgiver, pædagog, psykolog, sygeplejerske m.m. Dette er med til at sikre en høj faglighed og interesse i arbejdet de unge hjemløse.  

Bindeleddet sætter mentorer ind på væresteder og herberger, som har fokus på unge hjemløse. Mentorerne kommer to aftener om ugen, fordelt på to hold. Her hygger de og lærer de unge på stedet at kende. Hvis relationen opstår mellem en ung og en mentor, vil de blive matchet, og mentoren træder ud af rotation på lokationen. Endvidere er der fællesaktiviteter (fx. klatring, biograf, paintball m.m.) med unge og mentorer 8-10 gange årligt.

De fagligt stærke, frivillige mentorer skal være med til at styrke den unges tro på sig selv - og evne til at klare sig selv fremover. Der arbejdes på, at den unge skal have et velfungerende socialt liv ved at skabe nye positive netværk for den unge. Det er vigtigt, at den unge får mulighed for at skabe nye netværk med andre samlingspunkter end hjemløshed. Projektet gør derfor meget ud af at skabe nogle rammer, som giver den unge mulighed for netop dette.

Som samtale- og måleværktøj bruger vi Outcomes Star, som tager udgangspunkt i, hvordan den unge forholder sig til sin egen situation. Redskabet er skræddersyet til Bindeleddets målgruppe, hvor selv de mindste forandringer kan registreres, og Outcomes Star styrker den unges evne til at tage hånd om eget liv.

Bindeleddet er en aktivitet under Fonden Morgencafé for Hjemløse støttet af VELUX FONDEN. 


Bindeleddet ledes af Rune Utzon-Frank 

som tidligere har arbejdet i det private erhvervsliv som marketing koordinator, hvorefter han oprettede sit eget firma, The Gunga Project, som lavede sociale projekter for udsatte børn, unge og voksne. 

For sit arbejde i The Gunga Projekt blev Rune kåret som 'Københavner der gør en forskel' af Bland Dig i Byen.

Derudover har Rune arbejdet med udsatte børn og unge i både Røde Kors, Hørsholm Kommune og Københavns Kommune.