Nyt projekt:

Unge hjælper unge hjemløse

Mange unge, der tidligere har haft et gadeliv, har svært ved at vænne sig til tilværelsen i egen bolig. Et nyt projekt – Bindeleddet - skal sørge for at unge, der bor på gaden eller på herberger, får den støtte der skal til, for at de kan blive boende, når de får eget hjem.

Frygten for de fire hvide vægge

”Narj hvor nederen, kan man ikke være med alligevel så?” udbryder en ung beboer på ungdomsherberget Malmøgade i det nordlige Aarhus. Hans stemme er blid og han siger det på gyngende århusiansk. Han har fået at vide, at Projekt Bindeleddet først går i gang, efter han er flyttet ud. Hvis der er noget, som kan skræmme de ellers hærdede unge beboere, så er det udsigten til at sidde alene i en lejlighed og ikke vide, hvad man skal tage sig til. Frygten for at komme til at sidde alene og kigge ind i væggen.


Fakta om Bindeleddet
Bindeleddet skal hjælpe unge hjemløse over i egne boliger i både København og Århus, og Malmøgade er det første herberg, der nyder godt af projektet. Ud over herberger har Bindeleddet også ansvaret for de unge hjemløse, som kommer i forbindelse med Morgencaféen for Hjemløse i Københavns Nordvestkvarter.


Fordi overgangen fra gade eller herberg til egen bolig er svær, er Malmøgade og Bindeleddet gået sammen om at støtte ekstra op om de unge, når de står overfor det store skridt, det er at skulle bo for sig selv – uden socialrådgivere, pædagoger og venner indenfor umiddelbar rækkevidde.

Støtte til omvæltning

Projektleder for Bindeleddet, Rune Utzon-Frank, forklarer, hvordan overgangen mellem gade og bolig skal gøres mindre problematisk. ”I november rykker fem mentorer ind på ungdomsherberget. De skal hygge, snakke og spille spil, så der kan skabes tillidsfulde relationer imellem mentorerne, som er socialrådgiver- og pædagogstuderende, og beboerne. På den måde skal der skabes holdbare relationer, som skal støtte den unge i skiftet til en selvstændig tilværelse, fx betale regninger, komme op om morgenen, kontakten til det offentlige m.m.”. Han fortæller hvordan mentoren rykker med, når den unge flytter ud. ”Når den unge flytter, bæres relationen videre fra herberget, og mentoren skal styrke den unges kompetencer ift. at bo i egen lejlighed og hjælpe den unge til at skabe nye, positive relationer m.m.”.


Christen Bisgaard, daglig leder af Malmøgade, forklarer, hvorfor de er gået ind i projektet. ”Det har altid været en svær fase for de unge, når de skal til at forlade de trygge rammer på herberget. Vi håber, at denne model vil kunne give den støtte, der skal til, så de unge mennesker kan klare overgangen til en tilværelse væk fra gaden”.


Stigende hjemløshed

Projektet er sat i værk som konsekvens af den hurtigt voksende ungdomshjemløshed. Ifølge SFI er antallet af unge hjemløse mellem 18 og 25 år næsten fordoblet fra 2009 til 2013. Tallet stiger fortsat. VELUX FONDEN finansierer projektet i fire år, og Fonden Morgencaféen for Hjemløse faciliterer det. Projektet samarbejder med bl.a. med København og Aarhus kommune samt Hjem til Alle Alliancen.


Projekt Bindeleddet kører fra november 2016 til sommeren 2020.