"Vi er seje. Det har været mega godt,
og 
du har været der for mig og været god til at hjælpe mig"
-(Ung til sin mentor i Bindeleddet, oktober 2018)

"Min mentor og jeg sås sammen på selve min fødselsdag. Og hun fejrede faktisk min fødselsdag sammen med mig. Og hvis hun ikke havde været der, så ville jeg faktisk ikke have fået fejret min fødselsdag [...]" 

(Citat fra en ung - 2018)

Som frivillig hos Bindeleddet 

bliver du en del af et ambitiøst projekt, målrettet en gruppe, som kræver omsorg og støtte.
Som frivillig får du ikke kun glæden ved at gøre en forskel for unge hjemløse. Du får også styrket dit CV og dine personlige kompetencer, og du bliver en del af et socialt og fagligt netværk.

"Jeg synes det er et fantastisk godt projekt, og jeg har simpelthen været så glad for at være en del af Bindeleddet.  Det har været en supergod mulighed for mig, og jeg har lært utrolig meget af mit forløb både på Malmøgade og som mentor for [...]"

(Citat fra frivillig - 2018)

Bliv enten mentor eller koordinator:

Mentorer arbejder relationsorienteret og agerer som rollemodeller for de unge. I begyndelsen vil du have din gang på et herberg eller værested, hvor du som mentor arrangerer hyggelige aftener, som danner rammen for relations-skabelse. Når en relation etableres, matches I og derefter er det et parløb udenfor projektlokationen. Vi går op i, at du som mentor har al den støtte, du skal bruge. Derfor har vi løbende supervision og mentormøder, og du har altid muligheden for, at sparre med frivilligkoordinatorer, andre mentorer og projektleder.

Koordinatorer er organiseret i små grupper, som har ansvaret for én projektlokation. Koordinatorerne er ansvarlige for årshjul, arrangementer, mødedagsordner mm. 
Som koordinator i Bindeleddet sparrer du med vores partnere (herberger og væresteder) og samarbejder med projektleder.

"Det har været et spændende og rigtig lærerigt år for mig. Jeg har lært meget, gennem [mentee] og projekt Bindeleddet, omkring det at være udsat ung, som jeg kan bruge i mit fortsatte virke som socialrådgiver, men jeg har også fået nogle personlige erfaringer, som jeg kan tage med i min rygsæk fremover"

(Citat fra frivillig - 2018)

Praktisk

Frivillige i Bindeleddet giver et års engagement med mulighed for mere. Det forventede timeforbrug på en uge er fra 2 til 4 timer før matchet. Når man er blevet matchet, vil timeforbruget variere. Det betyder at der kan forekomme uger hvor der ikke er aftaler, da i laver jeres planer indbyrdes. Vi har klare rammer for, hvornår mentor/mentee må ringe til hinanden uden forhåndsaftale. Al mentorarbejde og koordinatorarbejde kan klares uden for studietid. 

Vi har projekter i København, Århus og Esbjerg - og vi sigter efter flere.