UA-88212407-1

Om Bindeleddet

Bindeleddet støtter unge hjemløse i den svære overgang fra gade til hjem. Fagligt stærke, frivillige mentorer styrker den unges tro på sig selv og skaber nye positive netværk. Bindeleddet er en aktivitet under Fonden Morgencafé for Hjemløse støttet af VELUX FONDEN. 

Bindeleddet gør brug af frivillige mentorer, som er under uddannelse på relevante uddannelser, som fx socialrådgiver eller pædagog. Dette er med til at sikre faglighed og interesse i arbejdet.  

Bindeleddet sætter mentorer ind på væresteder og herberger, som har fokus på unge hjemløse. Mentorerne kommer to aftener om ugen fordelt på to hold, hvor de hygger og lærer de unge, der kommer på stedet, at kende. Hvis relationen opstår mellem en ung og en mentor, vil de blive matchet, og mentoren træder ud af rotationen på lokationen. Herfra koncentrerer mentor sig kun om den ene unge og styrkelsen af dennes netværk og sociale relationer.

Som samtale- og måleværktøj bruger vi Outcomes Star, som baserer sig på, hvordan den unge forholder sig til¨sin egen situation. Redskabet er skræddersyet til Bindeleddets målgruppe, hvor selv de mindste forandringer kan registreres.


Bindeleddet ledes af Rune Utzon-Frank 

som tidligere har arbejdet i det private erhvervsliv som marketing koordinator, hvorefter han oprettede sit eget firma, The Gunga Project, som lavede sociale projekter for udsatte børn, unge og voksne. For sit arbejde i The Gunga Projekt blev Rune kåret som 'Københavner der gør en forskel' af Bland Dig i Byen.

Derudover har Rune arbejdet med udsatte børn og unge i både Røde Kors, Hørsholm Kommune og Københavns Kommune. Bindeleddet - Theklavej 48, 2400 København NV - tlf:  42 40 81 88 -  mail: rune@morgencafeen.dk 

© Bindeleddet 2016

UA-88212407-1