UA-88212407-1

Vores fantastiske frivillige i Århus. Eller nogle af dem. Vi har 12 tilknyttet lige nu. 

Som frivillig hos Bindeleddet

bliver du en del af et ambitiøst projekt, målrettet en gruppe, som kræver en hel del støtte. Du skal være med til at bygge et positivt netværk sammen med den unge, som kan pege fremad mod en mere stabil fremtid. Du kan blive frivillig i enten Esbjerg, Aarhus eller København.


Du har mulighed for at blive enten mentor eller koordinator:

Mentorer er typisk under uddannelse på en relevant uddannelse som fx socialrådgiver eller pædagog. Mentorerne arbejder relationsorienteret og har i begyndelsen sin gang på et herberg eller værested, hvor du som mentor laver hyggelige aftener, som danner rammen for relations-skabelse. Når den unge flytter i egen bolig, flytter relationen med ud i boligen og mentor slipper herberget/værestedet. I Bindeleddet går vi op i, at du som mentor har al den støtte, du skal bruge. Derfor har vi løbende supervision og mentormøder, og du har altid muligheden for at sparre med partnere, frivilligkoordinatorer, andre mentorer og projektleder.

Koordinatorer er organiseret i små grupper, som har ansvaret for én projektlokation. Koordinatorerne er ansvarlige for årshjul, arrangementer, mødedagsordner mm. og samarbejder med projektleder. En koordinator i bindeleddet er typisk under uddannelse med relation til ledelse og organisation. Som koordinator i Bindeleddet sparrer du med vores partnere (herberger og væresteder) og direkte med projektleder.


Praktisk: Frivillige i bindeleddet giver et års engagement med mulighed for mere. Det forventede maksimale timeforbrug på en uge er 4 timer. Vi har klare rammer for, hvornår mentor/mentee må ringe til hinanden uden forhåndsaftale. Al mentorarbejde og koordinatorarbejde kan klares uden for studietid. Vi har projekter i Århus og København - og vi sigter efter flere.


Kunne du tænke dig at blive frivillig, så kontakt os her. 


Bindeleddet - Theklavej 48, 2400 København NV - tlf:  42 40 81 88 -  mail: rune@morgencafeen.dk 

© Bindeleddet 2016

UA-88212407-1